Blog

Bütün HTML Etiketleri Açıklamaları ve Kullanımı

HTML etiketleri, web tarayıcısının içeriği nasıl biçimlendireceğini ve görüntüleyeceğini tanımlayan anahtar kelimeler gibidir. Etiketlerin yardımıyla, bir web tarayıcısı bir HTML içeriği ile basit bir içerik arasında ayrım yapabilir. HTML etiketleri üç ana bölümden oluşur: açılış etiketi, içerik ve kapanış etiketi. Ancak bazı HTML etiketleri kullanımı nedeniyle kapatılmaz. Bütün HTML etiketleri açıklamaları ve kullanımı için aşağıdaki…