Bütün HTML Etiketleri Açıklamaları ve Kullanımı

HTML etiketleri, web tarayıcısının içeriği nasıl biçimlendireceğini ve görüntüleyeceğini tanımlayan anahtar kelimeler gibidir. Etiketlerin yardımıyla, bir web tarayıcısı bir HTML içeriği ile basit bir içerik arasında ayrım yapabilir. HTML etiketleri üç ana bölümden oluşur: açılış etiketi, içerik ve kapanış etiketi. Ancak bazı HTML etiketleri kullanımı nedeniyle kapatılmaz. Bütün HTML etiketleri açıklamaları ve kullanımı için aşağıdaki liste size bir referans olacaktır.

Bir web tarayıcısı HTML belgesini okuduğunda, tarayıcı onu yukarıdan aşağıya ve soldan sağa okur. HTML etiketleri, HTML belgeleri oluşturmak ve özelliklerini yansıtmak için kullanılır. Her HTML etiketinin farklı özellikleri ve kullanım amacı vardır.

Bir HTML dosyası, web tarayıcısının basit bir metin ile HTML metni arasında ayrım yapabilmesi için bazı temel etiketlere sahip olmalıdır. Kod gereksiniminize göre istediğiniz kadar etiket kullanabilirsiniz.

Bütün HTML etiketleri “<” bu parantez ile başlar ve “>”bu parantez ile biter. HTML’deki her etiket farklı görevler gerçekleştirir. Bazı etiketler hariç bütün HTML etiketleri açılış etiketi ile başlar ve kapatılmak zorundadır. Kapatılmadığı durumda kendisinden sonra gelen etiketleri ve içerikleri de kullanıma dahil edeceği için iyi bir deneyim olmaz.

HTML Etiketleri

<!-- -->
Bu etiket, bir HTML belgesine yorum uygulamak için kullanılır. Genellikle yazdığınız kod bloklarının amacını veya işlevini tanımlayarak sizden sonra değişiklik yapacak bir yazılımcının veya gerektiğinde kendinizin işlemleri sorunsuz halletmenizi kolaylaştırır. Bu etiket arasına yazacağınız metin ve kodlar tarayıcılar tarafından yorumlanmaz.


<!DOCTYPE>
Bu etiket, projenizde kullandığınız HTML sürümünü belirtmek için kullanılır.
<a>
Bağlantı etiketi olarak adlandırılır ve bir köprü veya bağlantı oluşturur.

<abbr>
Bir kelime öbeği veya daha uzun bir kelime için bir kısaltma tanımlar.

<acronym>
Bir kelimenin kısaltmasını tanımlar. (HTML5’te desteklenmez)

<address>
Yazarın HTML makalesinin iletişim bilgilerini tanımlar. Daha belirgin ve italik çıktı sunmaktadır.

<applet>
Katıştırılmış bir Java uygulamasını tanımlar. (HTML5’te desteklenmez)

<area>
Bir görüntü haritasının alanını tanımlar.

<article>
Bağımsız içeriği tanımlar.

<aside>
Ana içeriğin dışında içeriği tanımlar. Esas olarak kenar çubuğu olarak temsil edilir.

<audio>
Ses içeriğini HTML belgesine gömmek için kullanılır.

<b>
Metni kalın yapmak için kullanılır.

<base>
Bu etiket, belge içindeki tüm göreli URL’ler için temel URL’yi tanımlar.

<basefont>
Bu etiket, belgenin tüm öğeleri için varsayılan yazı tipi, boyut ve rengi ayarlamak için kullanılır. (HTML5’te desteklenmez)

<bdi>
Bu etiket, metnin çevresindeki metinden farklı yönlerde biçimlendirilebilecek bölümü için yalıtım sağlamak için kullanılır.

<bdo>
Geçerli metin yönünü geçersiz kılmak için kullanılır.

<big>
Bu etiket, yazı tipi boyutunu çevresindeki içerikten bir düzey daha büyük yapmak için kullanılır. (HTML5’te desteklenmez)

<blockquote>
Başka bir kaynaktan alınan bir içeriği tanımlamak için kullanılır. Alıntı etiketidir.

<body>
Bir HTML belgesinin gövde bölümünü tanımlamak için kullanılır.

<br>
Tek satır sonu uygulamak için kullanılır. Kapatılmayan etiketlere örnek olarak verebiliriz.

<button>
Tıklanabilir bir düğmeyi temsil etmek için kullanılır

<canvas>
Bir web belgesi içinde grafik alanı sağlamak için kullanılır.

<caption>
Bir tablo için bir başlık tanımlamak için kullanılır.

<center>
İçeriği ortaya hizalamak için kullanılır. (HTML5’te desteklenmez)

<cite>
Eserin, kitabın, web sitesinin vb. başlığını tanımlamak için kullanılır.

<code>
Bir HTML belgesinde programlama kodunun bir bölümünü görüntülemek için kullanılır.

<col>
Bir tablo içinde, sütunların ortak özelliklerini temsil eden ve <colgroup> öğesiyle birlikte kullanılan bir sütunu tanımlar.

<colgroup>
Bir tablodaki sütun gruplarını tanımlamak için kullanılır.

<data>
İçeriği makine tarafından okunabilen çeviriye bağlamak için kullanılır.

<datalist>
Giriş seçeneği için önceden tanımlanmış bir liste sağlamak için kullanılır.

<dd>
Tanımlama listesindeki bir terimin tanımını/açıklanmasını sağlamak için kullanılır.

<del>
Belgeden silinmiş bir metni tanımlar.

<details>
Kullanıcının görüntüleyebileceği veya gizleyebileceği ek ayrıntıları tanımlar.

<dfn>
Bir cümle/ifade içinde tanımlanan bir terimi belirtmek için kullanılır.

<dialog>
Bir iletişim kutusu veya diğer etkileşimli bileşenleri tanımlar.

<dir>
Dosyaların dizin listesi için kapsayıcı olarak kullanılır. (HTML5’te desteklenmez)

<div>
HTML belgesi içindeki bir bölümü tanımlar. Genellikle ayrı bloklar oluşturmak için kullanılır.

<dl>
Bir açıklama listesi tanımlamak için kullanılır.

<dt>
Açıklama listesinde bir terim tanımlamak için kullanılır.

<em>
Bu öğe içinde uygulanan içeriği vurgulamak için kullanılır.

<embed>
Harici dosya/uygulama/medya vb. işlemler için gömülü kapsayıcı olarak kullanılır.

<fieldset>
Bir web formu içindeki ilgili öğeleri/etiketleri gruplamak için kullanılır.

<figcaption>
<figure> elemanına açıklama veya başlık eklemek için kullanılır.

<figure>
Bağımsız içeriği tanımlamak için kullanılır ve çoğunlukla tek bir birim olarak adlandırılır.

<font>
İçeriğin yazı tipini, boyutunu, rengini ve tipini tanımlar. (HTML5’te desteklenmez)

<footer>
Bir web sayfasının altbilgi bölümünü tanımlar.

<form>
Bir HTML formunu tanımlamak için kullanılır.

<frame>
Web sayfasının başka bir HTML dosyası içerebilen belirli bir alanını tanımlar. (HTML5’te desteklenmez)

<frameset>
Frame grubunu tanımlar. (HTML5’te desteklenmez)

<h1> -- <h6>
Seviye 1’den seviye 6’ya kadar bir HTML belgesinin başlıklarını tanımlar.

<head>
Bir HTML belgesinin baş bölümünü tanımlar. Sıklıkla stil dosyalarının dahil edildiği ve meta etiketlerinin kullanıldığı alandır.

<header>
Bir bölümün veya web sayfasının başlığını tanımlar.

<hr>
Paragraf düzeyindeki öğeler arasında tematik ara (yatay çizgi) uygulamak için kullanılır.

<html>
Bir HTML belgesinin kökünü temsil eder.

<i>
Bir metni farklı bir sesle temsil etmek için kullanılır.

<iframe>
Farklı bir içeriği gömebilen bir satır içi çerçeve tanımlar.

<img>
Bir HTML belgesine resim eklemek için kullanılır.

<input>
Bir HTML formu içinde bir giriş alanı tanımlar. Alacağı type değerine göre bir yazı kutusu, seçim kutusu vb. oluşturur.

<ins>
Bir HTML belgesine eklenen metnin altını çizer.

<isindex>
Geçerli belge için arama dizesini görüntülemek için kullanılır. (HTML5’te desteklenmez)

<kbd>
Klavye girişini tanımlamak için kullanılır.

<label>
Formun giriş alanı (yazı kutusu, seçim kutusu vb.) için bir metin etiketi tanımlar.

<legend>
<fieldset> içeriği için bir başlık tanımlar.

<li>
Listedeki öğeleri temsil etmek için kullanılır.

<link>
Geçerli belge ile harici bir kaynak arasındaki ilişkiyi kurar. Örneğin bir sitl dosyasını projenize dahil edebilirsiniz.

<main>
Bir HTML belgesinin ana içeriğini temsil eder.

<map>
Aktif alanları olan bir görüntü haritası tanımlar.

<mark>
Vurgulanmış bir metni temsil eder.

<marquee>
Kayan metni veya görüntüyü yatay veya dikey olarak eklemek için kullanılır. (HTML5’te desteklenmez)

<menu>
Bir menü komut listesi oluşturmak için kullanılır.

<meta>
Bir HTML belgesinin meta verilerini tanımlar. Örneğin arama motorları bu veriler sayesinde web sitesi hakkında bilgi toplar.

<meter>
Bilinen aralık veya kesirli değer ile skaler ölçümü tanımlar.

<nav>
Menü bağlantılarını temsil etmek için sayfanın bölümünü temsil eder.

<noframes>
<frame> öğelerini desteklemeyen tarayıcıda temsil edilecek alternatif içerik sağlar. (HTML5’te desteklenmez)

<noscript>
Tarayıcıda javascript desteklenmiyorsa alternatif bir içerik sağlar.

<object>
Bir nesneyi HTML dosyasına gömmek için kullanılır.

<ol>
Sıralı bir öğe listesi tanımlar.

<optgroup>
Bir açılır listenin (select) seçeneklerini gruplamak için kullanılır.

<option>
Bir açılır listedeki seçenekleri veya öğeleri tanımlamak için kullanılır.

<output>
Bir hesaplamanın sonucunu gösterebilen kapsayıcı eleman olarak kullanılır.

<p>
Bir HTML belgesindeki bir paragrafı temsil eder.

<param>
Bir <object> öğesi için parametre tanımlar

<picture>
Birden fazla kaynak eleman ve bir resim elemanı tanımlar.

<pre>
Bir HTML belgesinde önceden biçimlendirilmiş metni tanımlar.

<progress>
Bir görevin ilerleme durumunu HTML belgesi içinde tanımlar.

<q>
Kısa satır içi alıntıyı tanımlar.

<rp>
Tarayıcının Ruby ek açıklamalarını desteklememesi durumunda alternatif bir içerik tanımlar.

<rt>
Ruby ek açıklamalarındaki açıklamaları ve telaffuzları tanımlar.

<ruby>
Ruby ek açıklamalarını temsil etmek için kullanılır.

<s>
Artık doğru veya alakalı olmayan metni işaretler.

<samp>
Bir bilgisayar programının örnek çıktısını temsil etmek için kullanılır.

<script>
JavaScript’i HTML belgesi içinde bildirmek/çalıştırmak için kullanılır.

<section>
Bir belge için genel bir bölüm tanımlar.

<select>
Seçenekler listesi sağlayan form elemanını temsil eder.

<small>
Metin yazı tipini belgenin temel yazı tipi boyutundan bir boyut küçültmek için kullanılır.

<source>
<picture>, <video> ve <audio> öğesi gibi farklı medya öğeleri için birden çok medya kaynağı tanımlar.

<span>
Satır içi stil vermek ve gruplandırmak için kullanılır.

<strike>
Metnin üzerini çizmek kullanılır. (HTML5’te desteklenmez)

<strong>
Önemli metni tanımlamak/kalınlaştırmak için kullanılır.

<style>
Bir HTML belgesinin içinde stil/css kodlarını çalıştırmak için kullanılır.

<sub>
Alt simge metni olarak görüntülenen bir metni tanımlar.

<summary>
<details> etiketi ile kullanılabilecek özeti tanımlar.

<sup>
Üst simge metni olarak temsil edilen bir metni tanımlar.

<svg>
SVG (Ölçeklenebilir Vektör Grafikleri) kapsayıcısı olarak kullanılır.

<table>
Verileri tablo şeklinde sunmak veya HTML belgesi içinde tablo oluşturmak için kullanılır.

<tbody>
Bir HTML tablosunun gövde içeriğini temsil eder. <thead> ve <tfoot> ile birlikte kullanılır.

<td>
Bir HTML tablosunun hücrelerini tanımlamak için kullanılır.

<template>
Sayfa yüklendiğinde görüntülenmeyecek ve daha sonra JavaScript kullanılarak oluşturulabilecek istemci tarafında gerekli içerik için kullanılır.

<textarea>
Yorum, geri bildirim ve inceleme vb. gibi birden çok satır girişi tanımlamak için kullanılır.

<tfoot>
Bir HTML tablosunun alt bilgi içeriğini tanımlar.

<th>
Bir HTML tablosunun başlık hücresini tanımlar.

<thead>
Bir HTML tablosunun başlığını tanımlar. <tbody> ve <tfoot> etiketleri ile birlikte kullanılır.

<time>
Bir HTML belgesinde zaman tanımlamak için kullanılır.

<title>
Bir HTML belgesinin başlığını veya adını tanımlar.

<tr>
Bir HTML tablosundaki satır hücrelerini tanımlar

<track>
<audio> ve <video> öğeleri için metin parçalarını tanımlamak için kullanılır.

<tt>
Teletype metnini tanımlamak için kullanılır. (HTML5’te desteklenmez)

<u>
Metni altı çizili olarak oluşturmak için kullanılır.

<ul>
Öğelerin sırasız listesini tanımlar.

<var>
Matematiksel veya programlama bağlamında kullanılan değişken adını tanımlar.

<video>
Bir video içeriğini bir HTML belgesine gömmek için kullanılır

<wbr>
Metin içinde alt satıra atlamanın mümkün olduğu bir konumu tanımlar. Uzun kelimelerde yanlış yerde alt satıra geçmesinin önüne geçilir.

Hemen hemen bütün HTML etiketleri açıklamaları ve kullanımı hakkında bilgiler verdim ve her birinin kullanım örneğini altına ekledim gerektiğinde bir sözlük olarak kullanabilir veya bilmediğiniz/hatırlamadığınız kodun kullanımını öğrenebilirsiniz. Burada olmayan bir kod var ise yorumlarda belirtebilirsiniz. Anlaşılmayan, hatalı olan veya sizin hata aldığınız bir kod için yorumlarda belirtirseniz yanıtlayabilirim. Paylaşım işinize yaradıysa faydalı olarak işaretleyebilirsiniz.


Bu gönderiyi faydalı buldun mu?

Yorumlar 0

Bir yanıt yazın